Ignite YTH

E siguiente generashon

Siendo hoben no kemen ku Dios no por uza mi, alkontrario, mi disponiblidat na DIos a hala su atenshon pami.

Komo iglesia nos fokus ta pa ekipa hobenan ku Dios su palabra ku asina nan por bai i hasi un diferensia den nan skol, amistadnan i nan faminan.

Djasabra 

Tur djasabra nos ta reuni pa 6:30 PM- 8:30 PM 

 

Zelo pa konose Bo

Youth Pastor

Mi nomber ta Jeridee Coco i ami ta e Youth Pastor. Mi ta kere ku ora bo ta guia hoben ta importante ku bo tin un kurason i pashon di mira hobenan yega na konose Kristu.
Niun hende no ta perfekto, kuminsando ku e dispel nan di Hesus mes, pero loke si nan tabata tin ta un kurason pa konose Dios.
Hesus nos ta forsa nos den relashon kune pero loke ku si e ta hasi ta mustra nos su amor genuinamente tur dia, kiko nos ta hasi kune?
Mi vishon pa ku Ignite YTH ta trese Hesus na e hoben na un manera ku e por kompronde i relata kune. 

Deetje Coco

‘‘Promé ku Mi a forma bo den seno di bo mama, ya Mi tabata konosé bo manera mi plant’i man, promé ku bo a nase ya M’a apartá bo pa sirbi Mi. Mi a nombra bo komo mi portabos serka nashonnan.’ ‘      Yeremías 1:5 

” PORTOBOS SERKA NASHONNAN”

Sa ku bo por i no laga niun hende deskurasha bo. Bo por mas ku bo ta pensa, djis paso bo ta hoben no kemen ku bo no por hasi un diferensia. Samuel tabata un mucha i Dios a uze, Daniel tabata un hoben i Dios a uze. Kiko ta strobando abo?

Stima otro manera Dios a stima nos, no mas ku nos mes no menos ku nos mes. Pero mi ta hasi mi esfuerso diariamente pa mi stima  kada hende rondo dimi manera ami ta stima mi mes.  Paso mi ta stima i balora ami, mi por stima i balora otro nan manera Dios ta spera dimi.

Señor ta bo wardador i lo bo no tin falta di nada. Ku otro palabra tur bo nesesidat nan ya Dios sa i e ta esun ku ta perkura/soru pa bo. E la duna bo su palabra i e ta kumpli djis kere.