Kon nos por hasi orashon pa bo?

Orashon di un hende ku ta biba di akuerdo ku boluntat di Dios tin un resultado tremendo.”         Hakobo 5:16

MI PETISHON DI ORASHON

3 + 8 =